Vidareutbildning

Ju längre tid vi utövar, studerar och undervisar yoga, desto tydligare blir det att vi aldrig blir fullärda. Vidareutbildningarna har som syfte att ge en fördjupning i alla aspekter av yoga, ge stöd och inspiration i undervisandet och tillfälle att byta erfarenheter med såväl gamla som nya kollegor.

Yogaskolan tillhandahåller för närvarande vidareutbildningar för yogalärare i Sverige, Estland och Finland. Utbildningarnas tema varierar mellan asana, pranayama, meditation, mantra, yogafilosofi och yogaterapi beroende på behov och önskemål.
Vissa av vidareutbildningarna är öppna för alla yogalärare/yogautövare, medan andra är speciellt utformade för de som gått Yogaskolans lärarutbildning eller motsvarande.

Yogaskolan bjuder även in andra internationella lärare i traditionen för att tillhandahålla en stor bredd av utbildning med några av de främsta yogalärarna i världen.

 

Externa kurser och utbildningar

Yogaskolan tar också på sig att utforma vidareutbildningar för en specifik grupp utifrån önskemål. Vi skräddarsyr föreläsningar, helgkurser och utbildningsmoduler som passar för olika sammanhang.

Exempel på ämnesområden för utbildningar:

  • Asana-lektionsplanering – utveckla unika program utifrån olika målgrupper.
  • Andningens betydelse i asana – öka/förändra effekten av asana med hjälp av olika andningstekniker.
  • Pranayama – tillämpa pranayama utifrån olika behov och mål.
  • Bandhas – i teori, funktion och tillämpning.
  • Meditation – processen av meditation, i teori och praktik utifrån Yoga Sutra.
  • Att individualisera – anpassa yoga för specifika behov och enskilda individer.
  • Yogateori – grundläggande teorier bakom såväl asana, pranayama och meditation, utifrån Yoga Sutra och andra centrala yogatexter.
  • Yoga Sutra – centrala koncept och vardaglig tillämpning
  • Yoga Sutra – en fördjupning, studera texten vers för vers, ord för ord.