Yogalärarutbildning

Yogaskolans treåriga yogalärarutbildning – start ht 2023

 

Yogaskolans lärarutbildning erbjuder en omfattande och djupgående utbildning i yoga. Utbildningen är lämplig såväl för dig som vill undervisa yoga i grupp som individuellt. Centralt i hela utbildningen är att lära sig tillämpa yoga för att passa specifika grupper och individer.

Kursen hålls i distansform med Stockholm som kursort för att göra det möjligt för deltagare från olika delar av landet att delta. Kursen omfattar 500 kurstimmar under 3 år. Dessa timmar kommer att fördelas på 21 kursträffar. Av dessa är de flesta träffarna heldag fredag, lördag samt halvdag söndag. 2-3 träffar under utbildningen ligger på kursgård och är 4 dagar. Under utbildningen kommer deltagarna också att ha ett individuellt yogautövande. Detta guidas av ett antal privatlektioner som ingår i kursen.

 

  

Lärarutbildning kursplan

Kursplanen innehåller ett minimum av:

  • 375 timmar lärarledda teoretiska och praktiska lektioner
  • 25 timmar individuell kontakttid med mentor
  • 25 timmar observation av undervisning
  • 25 timmar assisterande i undervisning
  • 50 timmar projektarbeten

Ämnen som kommer att behandlas är asana-och pranayamateori, meditation, lektionsplanering, individuell anpassning av asana och pranayama, metodik samt en introduktion till yoga som terapi.

I utbildningen ingår även ämnen som yogans historia, yogafilosofi från Patanjalis Yoga Sutra samt en introduktion till andra viktiga yogatexter såsom Hatha Yoga Pradipika, Upanisaderna, Yoga Rahasya och Bhagavad Gita.

Förutom de teoretiska ämnena så ingår lektioner med praktiskt utövande av asana, pranayama, meditation och recitering av Yoga Sutra. Ett annat praktiskt moment under utbildningen är att observera samt att assistera yogalektioner.

Kursen syftar till att:

  • Presentera yoga som en helhetsdisciplin.
  • Förse lärare med redskap för att leda grupplektioner såväl som allmänna individuella lektioner i yoga.
  • Erbjuda yoga som verktyg för individuellt utövande och personlig utveckling.
  • Utforska yoga som ett system av österländsk psykologi.
  • Introducera yoga som ett komplementärt system för hälsa.

Mentorskap

Under utbildningen läggs stor vikt på den individuella kontakten mellan mentor och elev. Mentorskapet är till både för utveckling av det personliga utövandet som för handledning och stöd i utbildningen.

Lärare på utbildningen

Hanna Staaff och Karina Freij är huvudlärare på utbildningen.. De har utövat, studerat och undervisat yoga i över 25 år och är yogalärare på heltid.  Hanna och Karina har hållit lärarutbildningar i 20 år och vidareutbildar regelbundet lärare i Sverige, Finland och Estland.

Under lärarutbildningen kommer även andra lärare från Yogaskolan att hålla delar av undervisningen samt vara mentorer för deltagarna.

Yogaskolan

Yogaskolan har verksamhet i Karlstad, Stockholm och Östersund. Verksamheten omfattar en bred kursverksamhet, individuella konsultationer, undervisning på skolor och företag samt en omfattande utbildningsverksamhet. Yogaskolan drivs av Hanna Staaff och Karina Freij

Yogatradition

På Yogaskolan undervisas yoga i tradition av T Krishnamacharya, som den förmedlas av TKV Desikachar.

Kursstart och kursupplägg

Utbildningen innehåller 3-4 kursträffar, fredag-söndag, per termin. Nästa kurs startar ht 2023. Datum kommer längre fram.

Kursavgift

Utbildningen kostar 17 000 kr/termin, 102 000 kr inkl 25 % moms för hela utbildningen. Avgiften delas upp i fyra fakturor per år. I avgiften ingår alla helgträffar, privatlektioner med mentor samt observations- och assisteringslektionerna.

Kursort

Helgkurserna kommer att hållas i Stockholm. Vissa intensivkurser kan komma att hållas på annan ort.

Ansökan

Du som söker utbildningen bör ha praktiserat yoga under minst ett år hos en lärare i denna tradition, eller ha genomgått Yogaskolans förberedande kurs Yogastudier. Du bör vara lämplig att undervisa och arbeta med människor och ha god förmåga att kommunicera. Kontakta Yogaskolan för att få ansökningshandligar hemskickade. Vi tar emot ansökningar från hösten 2022.