Externa kurser

Yogaskolan tar också på sig att utforma vidareutbildningar för en specifik grupp utifrån önskemål. Vi skräddarsyr föreläsningar, helgkurser och utbildningsmoduler som passar för olika sammanhang.
Exempel på ämnesområden för utbildningar:

  • Asana-lektionsplanering – utveckla unika program utifrån olika målgrupper.
  • Andningens betydelse i asana – öka/förändra effekten av asana med hjälp av olika andningstekniker.
  • Pranayama – tillämpa pranayama utifrån olika behov och mål.
  • Bandhas – i teori, funktion och tillämpning.
  • Meditation – processen av meditation, i teori och praktik utifrån Yoga Sutra.
  • Att individualisera – anpassa yoga för specifika behov och enskilda individer.
  • Yogateori – grundläggande teorier bakom såväl asana, pranayama och meditation, utifrån Yoga Sutra och andra centrala yogatexter.
  • Yoga Sutra – centrala koncept och vardaglig tillämpning
  • Yoga Sutra – en fördjupning, studera texten vers för vers, ord för ord.