Ett år av yogastudier

Stockholm, Karlstad, Sundsvall och Östersund

 

Vi startar en ny omgång av ”Yogastudier” i Stockholm, Karlstad och Östersund

 

Kursen är fördelad på 4 helger samt tre privatlektioner där ett personligt utövande utformas och utvecklas. Kursen passar bra för dig som vill fördjupa dina kunskaper i yogans filosofi och utövande. Detta är också ett förberedande år för dig som vill gå Yogaskolans lärarutbildning och som inte har möjlighet att delta i vår kontinuerliga undervisning.

 

Under kursen kommer deltagarna att få en praktisk erfarenhet av en stor bredd av de tekniker som yoga erbjuder i såväl asana, pranayama som meditation. Deltagarna kom- mer även att studera grunderna i yogans teori och filosofi, bland annat presenteras centrala koncept från yogans huvudtext, Patanjalis Yoga Sutra.

Kursinnehåll

Asanautövande
Allt från långa fysiskt utmanande serier till mjuka program sittandes på stol. Asana i kombination med andningsrytmer, ljud, visualisering och andra tekniker.

Pranayamautövande
Grundprinciper för medveten andning, olika pranayamatekniker och användande av andningsrytmer.

Meditativt utövande
Grundläggande meditationstekniker så som mantra, mudra, visualisering och symboler.

Teori och filosofi

Grundprinciper för asanautövande

  • definitioner av asana
  • rörelse och motrörelse
  • statiskt och dynamiskt
  • andningens betydelse i asana

Grundprinciper för pranayama

  • Yogans påverkan på människans inre system
  • Yoga Sutra, koncept från kapitel 1 och 2

Individuellt utövande

Det egna utövandet är centralt i yoga och det utövandet behöver anpassas efter varje enskild individ. Därför får varje deltagare på kursen ett skräddarsytt personligt program som utvecklas under tre privatlektioner.

Lärare

Lärarna på kursen har gått den treåriga lärarutbildningen på Yogaskolan. De har alla undervisat under många år och vidareutbildas kontinuerligt såväl av sina lärare på Yogaskolan som på internationella kurser.

Kursort

Kursen hålls parallellt på flera orter,  under 2022 i  Stockholm, Karlstad och Östersund.

Kursavgift

Kursavgiften för 4 helgkurser samt 3 privatlektioner är 8000 kr, uppdelat på två faktureringar.

Kursstart och plats

 

Stockholm, 26-27 november 2022

26-27 november 2022, 28-29 januari 2023, 18-19 mars 2023, 6-7 maj 2023

Lördag 9-12+14-17, söndag 9-13

 

Östersund, start 19-20 november 2022

19-20 november 2022 , 21-22 januari 2023, 18-19 mars 2023

Lördag 9-12+14-17, söndag 9-13

 

Sundsvall, start 19-20 november 2022 2022

19-20 november 2022, 28-29 januari 2023, 18-19 mars 2023, 13-14 maj 2023

Lördag 9-12+14-17, söndag 9-13

 

Karlstad,  start ht 2023

Datum kommer

Lördag 9-12+14-17, söndag 9-13

Anmälan

Kursen är öppen för alla intresserade. För anmälningsformulär eller mer information kontakta Yogaskolan via e-post info@yogaskolan.se eller telefon: Hanna Staaff 070-353 87 38, Karina Freij 070-653 30 75