Ekologi

Vi värnar om miljön och gör i alla delar av vår verksamhet aktivt medvetna ekologiska val. Till exempel är det som vi bjuder våra elever på (te, frukt etc) ekologiskt producerat. Då vår verksamhet innehåller mycket resor kompenserar vi det genom att låta en del av vår vinst gå till att plantera nya träd i i Vi-skogen.