Författararkiv:karina

Yoga – vardagsfilosofi

Del 6 - Lagom ansträngning Barn som lär sig skriva trycker ibland så hårt med pennan att det blir hål i pappret och spetsen går av. Fast vi så småningom lär oss att hålla i pennan lite mer avspänt och det går lättare att skriva, så fortsätter vi ofta att ta i onödigt mycket i många andra situationer.
Publicerat i Nyhet | Stängt för kommentarer

Yogalärarutbildning, 3 år, 500 timmar, start ht 2023

Yogaskolans lärarutbildning erbjuder en omfattande och djupgående utbildning i yoga. Utbildningen är lämplig såväl för dig som vill undervisa yoga i grupp som individuellt. Centralt i hela utbildningen är att lära sig tillämpa yoga för att passa specifika grupper och individer. Kursen omfattar 500 kurstimmar under 3 år. Dessa timmar kommer att fördelas på 3-4 kursträffar, fredag-söndag, per termin, sammanlagt 21 träffar.
Publicerat i Nyhet | Stängt för kommentarer

Frans Moors and Martyn Neal, Stockholm, 5-8 May 2022

Martyn Neal and Frans Moors will teach a seminar together in Stockholm in May 2022. It is so rare to have Frans and Martyn teaching together and in English so we really look forward to this seminar. Please read more about the seminar here.
Publicerat i Arkiv | Stängt för kommentarer

Fortsatta Yogastudier – Karlstad och Östersund

Yogaskolan kan nu erbjuda en fortsättning av kursen Yogastudier. Det är en kurs för dig som gått Ett år av Yogastudier och vill fördjupa dina kunskaper ytterligare i yogans filosofi och utövande. Den här kursserien hjälper dig att komma djupare i ditt eget yogautövande och ger utrymme för mer filosofiska diskussioner. Vi kommer att gå vidare i yogans filosofi, bland annat genom att titta närmare på verserna i yogans huvudtext, Patanjalis Yoga Sutra.
Publicerat i Nyhet | Stängt för kommentarer

Yoga Sutra – temadagar på olika orter och digitalt

Under de här temadagarna kommer vi att ta upp olika nyckelbegrepp från Yoga Sutra. Vi kommer att recitera verserna vi diskuterar och utöva en del av de praktiska redskap yoga har att erbjuda; asana, pranayama och meditation.
Publicerat i Nyhet | Stängt för kommentarer

Panca Maya – a seminar with Nrithya from KYM, Chennai. Stockholm 13-15 september

In September we have invited Nrithya, one of the fantastic teachers from our "mother school" KYM in Chennai India.
Publicerat i Arkiv | Stängt för kommentarer

Yoga Sutra in relation to other texts, Tallinn, 11-13 October 2019

Patanjalis Yoga Sutra is considered to be the first and still most important text on yoga. One way of going deeper in understanding the philosophy of yoga is to explore Yoga Sutra in relationship to other yoga texts. This seminar is part of a series that is held once a year in Helsinki and once year in Tallinn,
Publicerat i Arkiv | Stängt för kommentarer

Yoga and psychology – Martyn and Christine Neal – Stockholm 20-22 May 2016

Yoga Sutra and western psychology have many similarities concerning the way they consider the mind. Particularly in the desire to understand how and why our feelings, thoughts and behaviour affect our everyday life.
Publicerat i Arkiv | Stängt för kommentarer

Pranayama och meditation enligt Patanjali – Stockholm 8-9 mars

Merparten av den yoga som undervisas och utövas i väst i dag fokuserar på asana, den fysiska aspekten av yoga. Detta trots att yoga en gång utvecklades för sinnet och i Yoga sutra, referenstexten för yoga, handlar 60-70 procent av verserna om meditation.   Den här kursen kommer att ta upp vad Yoga sutra och […]
Publicerat i Arkiv | Stängt för kommentarer