Om yoga

Vad är yoga?

Yoga kommer från Indien och är ett av världens äldsta system för hälsa och utveckling, och används idag som friskvård i stora delar av världen. En betydelse av ordet yoga är ”att förena” , att förena kropp, själ och sinne. Yoga handlar om att bli mer fokuserad och närvarande – att vara här och nu.

Varför utöva yoga?

 

Kroppsörelser
Med kroppsrörelserna (asana) tränar vi styrka, smidighet, balans och fokusering. Rörelserna påverkar inte bara muskler och leder utan även utan även andningen, matsmältningen och funktionen hos andra inre organ.

 

Andetaget i fokus
Alla övningar görs i koordination med andningen. Med andningsövningarna (pranayama) kan vi lära oss att lyssna på oss själva och påverka hur vi mår. Andningsövningarna är ett redskap som både hjälper oss att slappna av och att öka energinivån i kroppen när vi behöver det.

 

Sinnet stillas
Meditation är en del av yoga. Vi kan exempelvis använda meditationen för att reflektera över något i våra liv som vi vill få klarhet i.
Yoga handlar också om hur vi relaterar till medmänniskor och världen omkring oss. Genom yoga kan vi lära oss att reflektera och tänka efter innan vi agerar och att ompröva gamla vanemönster.

 

Alla kan utöva yoga
Det finns inga villkor för att börja med yoga. Alla kan utöva yoga, oberoende av ålder och hälsotillstånd. Yoga kan användas såväl som rehabilitering som friskvård. Yoga ska så långt det är möjligt anpassas till enskilda människan och även under grupplektioner anpassas övningarna i möjligaste mån till dig som individ.

 

Yoga – i tradition av T Krishnamacharya

På Yogaskolan undervisar vi yoga i tradition av T Krishnamacharya. Det utmärkande är att vi undervisar alla praktiska aspekter av yoga; asana (fysiska övningar), pranayama (andningsövningar), dhyanam (meditation) samt yogans filosofi. Det unika är att vi också i all undervisning, såväl i grupp som i privatlektioner, anpassar yogan så långt det är möjligt till den enskilda individen.

Läs mer om

T Krishnamacharya
TKV Desikachar