TKV Desikachar

TKV DesikacharTKV Desikachar är son och elev till T Krishnamacharya. TKV Desikachar ses som en av världens ledande auktoriteter i yoga idag. Han är en av vår tids mest respekterade yogaterapeuter och är traditionsbäraren av sin fars lära. TKV Desikachar var sin fars elev i nästan 30 år, fram till Krishnamacharyas död 1989.

 

1976 startade han Krishnamacharya Yoga Mandiram (KYM), ett icke kommersiellt yogacenter, för att dela med sig och sprida det han lärt sig av sin lärare. TKV Desikachar undervisar regelbundet både inom och utom Indien och har deltagit i många internationella konvent och konferenser. Han har skrivit ett flertal böcker, däribland ”The Heart of Yoga” och ”Health, healing and beyond”.