Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter, följa ingångna avtal och för att kunna ge dig bra service. Vi lagrar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt andra frivilligt lämnade uppgifter.

 

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, mail, ansökningar på papper och genom telefonsamtal.

 

Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att Yogaskolan ska kunna administrera utbildningar/kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler.

 

Personuppgifterna behandlas med stöd av rättslig förpliktelse och samtycke.

 

De uppgifter i vårt kundregister som används för att sända dig nyhetsbrev och erbjudanden om Yogaskolans kommande kurser och utbildningar sparas så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig.
  • Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
  • Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.
  • I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.

Personuppgiftsansvarig och kontakt

Yogaskolan Karlstad är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Yogaskolan Karlstad
Yoga för hälsa och utveckling AB, orgnr 559042-9410
Västra Kanalgatan 3
65224 Karlstad
Telefon: 054-181183
E-post: karlstad@yogaskolan.se